System PSZOK do zarządzania gminnymi
Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 888) nakłada na nie obowiązek tworzenia oraz prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z ich usług mają prawo korzystać wszyscy mieszkańcy.
System PSZOK opracowany przez bydgoską firmę Rubycon umożliwia gminie skuteczną, zdalną administrację i kontrolę działań
punktów zlokalizowanych na jej terenie.


Dla mieszkańca

Karta do zbliżeniowej
identyfikacji
dla mieszkańca

 • Karta NFC wydawana mieszkańcom pozwala na:
 • • szybką identyfikację w punkcie zbiórki odpadów,
 • • sprawdzenie dostępnych limitów dla odpadów poszczególnych kategorii,
 • • podgląd historii oddawania odpadów.

Szczególy

W miejscu wydawania kart
dla mieszkańców

Wygodne
zarządzanie danymi
na tablecie
z aplikacją
mobilną

 • Panel zarządzania dla gminy (administratora) zapewnia:
 • • podgląd i kontrolę bieżącego stanu limitów odpadów komunalnych,
 • • widok kompletnej historii przyjmowania odpadów,
 • • możliwość generowania raportów indywidualnych na jednego mieszkańca oraz zbiorczych.
 • Dodatkowe oznakowanie gminy wraz z wydaniem broszur informacyjnych przygotowywane jest w ramach wdrażania systemu.

Szczególy

W miejscu zbierania
odpadów PSZOK

Ultramobilny
tablet
z dedykowaną
aplikacją
oraz przenośna drukarka

 • Pracownicy punktu otrzymują:
 • • tablet z aplikacją dostosowany do pracy zdalnej i odczytywania kart NFC w sposób zbliżeniowy,
 • • mobilną, bezprzewodową drukarkę paragonów zasilaną bateryjnie,
 • • materiały informacyjne oraz oznaczenia kierujące.

Szczególy


Rodo

System gwarantuje bezpieczne przetwarzanie danych osobowych mieszkańców
i spełnia standardy wyznaczone przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenie Ogólne o
Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), zwane
dalej RODO.


Bezpieczny
i błyskawiczny
proces identyfikacji

 

Karta NFC współpracująca z aplikacją zainstalowaną na tablecie pozwala na
natychmiastową identyfikację mieszkańca. Nie jest przy tym nośnikiem żadnych
danych osobowych i zapewnia użytkownikowi najwyższy poziom
bezpieczeństwa.

Brak dokumentów
przy identyfikacji
mieszkańca

Wszyscy mamy dość okazywania dokumentów
podczas wizyt w PSZOK. Dzięki naszemu systemowi
oraz karcie z czytnikiem NFC, problem ten zostaje
rowiązany!

Nasze referencje

Skuteczne wdrożenie systemu


Gmina Osielsko


Partnerzy


Masz wpływ na ekologię
Wypełnij formularz

Podziel się swoimi spostrzeżeniami nt. działania systemu.
To dla Nas bardzo ważne aby Nasz PSZOK działał sprawnie!