Jak działa system PSZOK w praktyce? (w miejscu oddawania odpadów)

Pracownicy obsługujący punkt odbioru odpadów otrzymują niezbędne wyposażenie,
to jest tablety z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych NFC oraz zainstalowaną aplikacją.
Do każdego urządzenia zostaje przypisana mobilna,
bezprzewodowa drukarka zasilana bateryjnie służąca do wydruku paragonów

Tablet z aplikacją mobilną

Identyfikacja mieszkańca odbywa się przy pomocy karty zbliżeniowej NFC odczytywanej przez czytnik w tablecie mobilnym. Zakodowany klucz (identyfikator) zapisany na karcie NFC nie zawiera danych osobowych. Dzięki temu ryzyko ich kradzieży czy bezprawnego wykorzystania zostaje wyeliminowane.

Interfejs aplikacji jest intuicyjny. Odpady podzielone zostały na kategorie zgodnie z kodami opisanymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10) i wybór odpowiedniego materiału jest niezwykle prosty.

Rejestracja dostarczonych odpadów następuje automatycznie. Pracownik musi jedynie potwierdzić ich rodzaj oraz ilość. Dane natychmiast trafią do systemu.

W szczególnych sytuacjach możliwe jest wykonanie
dokumentacji fotograficznej przyjmowanych odpadów

System uwzględnia odpady zarówno nielimitowane, jak i limitowane, w przypadku których naliczane są dodatkowe opłaty po przekroczeniu ilości ustalonej przez gminę.

Po oddaniu odpadów aplikacja generuje wydruk potwierdzający ich przyjęcie w punkcie zbiórki. Paragon jest natychmiast drukowany przez bezprzewodową drukarkę i przekazywany mieszkańcowi. Dane na nim zawarte zostają także zapisane w systemie i są widoczne w panelu zarządzania dla gminy.


Broszury

 

• instrukcje korzystania z oprogramowania
dostarczonego przez e-PSZOK