W jaki sposób z systemu PSZOK korzysta mieszkaniec?

Każdy właściciel nieruchomości, który zamieszkuje gminę otrzymuje nowoczesną kartę zbliżeniową NFC.
Okazując ją w punkcie zbiórki mieszkaniec nie musi już legitymować się dowodem tożsamości czy przedstawiać opłaconych rachunków.

Kto może otrzymać kartę?

Do odebrania zakodowanej karty NFC upoważniony jest każdy mieszkaniec, który:
• złożył w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• regularnie uiszcza wyliczoną opłatę. .

Gdzie odebrać kartę

Właściciel nieruchomości może odebrać kartę NFC w Urzędzie Gminy, w specjalnie wyznaczonym do tego punkcie. Urzędnik, przed jej wydaniem, poprosi o wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości.

 

Jak wygląda procedura wydania karty? 

Masz wpływ na ekologię
Wypełnij formularz

Podziel się swoimi spostrzeżeniami nt. działania systemu.
To dla Nas bardzo ważne aby Nasz PSZOK działał sprawnie!