Optymalizacja
kosztów dla gminy

System został stworzony z myślą nie tylko o kontroli ilości odpadów
oddawanych w punktach. To również wsparcie dla działów księgowości,
zapewniające ścisłe monitorowanie kosztów związanych z utylizacją.

Koszty
pod kontrolą

 

Gmina decydująca się na zakup i wdrożenie PSZOK uzyskuje dostęp do wszystkich
modułów aplikacji oraz współpracujących z nią urządzeń mobilnych.
System jest skalowalny, co oznacza, że w razie takiej potrzeby może
zostać rozszerzony o dodatkowych użytkowników
(na przykład przy wzroście liczby mieszkańców gminy).
Umowa zakłada przy tym przynajmniej dwuletni okres współpracy z firmą Rubycon,
w ramach której zapewniane jest pełne wsparcie techniczne oprogramowania.

Wysoki stopień
zabezpieczeń danych
osobowych

Karta NFC nie zawiera żadnych danych osobowych mieszkańca.
Zakodowany na niej klucz służy do rozpoznania użytkownika w systemie
bez konieczności legitymowania się dokumentem tożsamości.
Takie działanie w pełni chroni dane właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie gminy.


Bezpieczny
i błyskawiczny
proces identyfikacji

 

Pracownik punktu zbiórki odpadów nie jest upoważniony
do sprawdzania dowodu tożsamości mieszkańca.
Zakodowana karta NFC likwiduje ten problem: posiada jedynie klucz
identyfikujący właściciela nieruchomości na terenie gminy, który jest natychmiast
odczytywany przez dedykowaną aplikację zainstalowaną na ultramobilnym
tablecie.


Szybka kontrola
uprawnień

Tylko osoba posiadająca kartę NFC wydaną przez Urząd Gminy
jest uprawniona do korzystania z obsługi punktów selektywnej zbiórki.
Eliminuje to problem z oddawaniem odpadów przez osoby spoza gminy,
co do tej pory przekładało się na wyższe koszty utylizacji
i straty finansowe dla gminy.


Szczegółowe
raporty

 

System PSZOK pozwala na całościowe raportowanie wszystkich działań punktu
zbiórki odpadów. Umożliwia generowanie informacji zwrotnych dotyczących
ilości i rodzaju odpadów oddanych w wybranym przedziale czasowym, także w
przeliczeniu na wybranego mieszkańca gminy. Na podstawie danych
wprowadzonych do systemu urzędnik może ponadto przygotować dowolny
raport (o wskazanym zasięgu) na życzenie.Kontrola
fotograficzna

Wbudowana funkcja Flash Photo pozwala na wykonywanie dokumentacji
zdjęciowej przyjmowanych elementów nietypowych, usprawniając
tym samym proces zarządzania i przekazywania materiałów
firmie odbierającej odpady.

Potwierdzenie
przyjęcia
odpadów

Każdy mieszkaniec korzystający z punktu zbiórki otrzymuje szczegółowy
paragon. Potwierdza on dane dotyczące dostarczonych odpadów, w tym ich
rodzaju. W przypadku ilości przekraczającej określony w regulaminie limit
automatycznie naliczona zostanie kwota do zapłaty, a na wydruku znajdą się
informacje o konieczności wpłaty na numer rachunku gminy.


To się
opłaca!

 

Dane dotyczące kosztów gospodarowania odpadami,
zebrane za okres przed wprowadzeniem systemu i po jego wdrożeniu jasno pokazują,
jak duże oszczędności może ponosić gmina przy prawidłowej kontroli całego procesu.
Prosta i bezpieczna dla mieszkańców identyfikacja za pomocą kart zbliżeniowych NFC
uniemożliwia oddawanie odpadów osobom, które ich nie posiadają, ponieważ nie są do nich uprawnione.
Ilość odpadów przyjmowanych w punkcie stopniowo spada,
co w rezultacie przekłada się na obniżenie kosztów generowanych
przez zewnętrzne firmy zajmujące się ich utylizacją.


Masz wpływ na ekologię
Wypełnij formularz

Podziel się swoimi spostrzeżeniami nt. działania systemu.
To dla Nas bardzo ważne aby Nasz PSZOK działał sprawnie!