Jak wygląda obsługa systemu w Urzędzie Gminy?  (w miejscu wydawania kart)

W punkcie wydawania kart zbliżeniowych NFC, wyznaczonym indywidualnie przez każdy Urząd Gminy, przygotowane zostanie stanowisko administracyjne. Upoważnieni urzędnicy otrzymają niezbędne wyposażenie:

• Dostosowany tablet z aplikacją mobilną i wbudowanym bezprzewodowym czytnikiem kart NFC,
• Dostęp do panelu zarządzającego na komputerze (laptopie)
• gotowe karty NFC przeznaczone do zakodowania i wydania mieszkańcom,
• materiały informacyjne (broszury)

Jak wprowadzane są dane do systemu PSZOK?

W przypadku oprogramowania PSZOK nie ma konieczności wprowadzania danych w indywidualny sposób. Wszystkie informacje mogą być importowane z już funkcjonujących w gminie baz danych. W przypadku struktury opierającej się na kilku różnych źródłach istnieje możliwość sparowania rekordów – dane z systemów inwentaryzujących nieruchomości są na przykład łączone z numerami PESEL mieszkańców.

Po wprowadzeniu informacji do systemu PSZOK urzędnik może na pustej karcie NFC zakodować tak zwany klucz, który będzie identyfikował daną osobę z jej nieruchomością. Sam kod zbudowany jest z ciągu znaków, co uniemożliwia bezpośredni wgląd w dane osobowe właściciela karty.

Tablet z aplikacją mobilną

Nowoczesne urządzenie przenośnie umożliwia:
• Przeprowadzenie procedury wydania kart dla mieszkańca
• Możliwość dodawania wielu kart do jednej nieruchomości
Panel zarządzającyBroszury informacyjne

• instrukcje korzystania z systemu zarządzania
• instrukcje korzystania z tabletu z aplikacją

Masz wpływ na ekologię
Wypełnij formularz

Podziel się swoimi spostrzeżeniami nt. działania systemu.
To dla Nas bardzo ważne aby Nasz PSZOK działał sprawnie!